Selecteer een pagina

Klachtenregeling Verslagleggen in de ggz

De website Verslagleggen in de ggz en de trainingen en coachingstrajecten die hierop vermeld staan, vallen onder de verantwoordelijkheid van ‘Nicole Baars training en coaching’, de eenmanszaak van trainer-coach Nicole Baars en ‘Eline Janssen helderheid in communicatie’, de eenmanszaak van trainer-coach Eline Janssen. Zij hebben in hun ruim vijfentwintigjarige carrière nog nooit een klacht ontvangen, maar natuurlijk kan zoiets in de toekomst wel gebeuren. Hieronder geven we aan hoe u een klacht kunt indienen.

Algemeen

Wij vinden het heel belangrijk dat u tevreden bent over de trainingen en coachingstrajecten op het gebied van verslagleggen in de ggz. Door klachten, opmerkingen of suggesties te melden, stelt u ons in staat onze dienstverlening verder te verbeteren. Hebt u een klacht? Nicole Baars en Eline Janssen staan garant voor een goede klachtenafhandeling en zullen alles in het werk stellen om in elke mogelijke situatie een geschikte oplossing te vinden.

Termijn van indienen

Neem zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na afloop van het trainings- of coachingstraject, telefonisch of per e-mail, contact met Eline Janssen of Nicole Baars op. Daarop ontvangt u binnen drie dagen een bevestiging van ontvangst van de klacht. Wilt u uw klacht schriftelijk indienen, dan kan dat op twee manieren:

  • via het contactformulier op deze website: verslagleggenindeggz.nl/contact/;
  • via het algemene e-mailadres info@verslagleggenindeggz.nl.

Een inhoudelijke reactie ontvangt u binnen twee weken na ontvangst van de klacht. Mocht de afhandeling van een klacht langer duren dan twee weken, dan stellen wij u daarvan binnen de gestelde termijn van twee weken op de hoogte. Wij informeren u dan over de reden van de vertraging en de nieuwe termijn waarbinnen de klacht afgehandeld zal worden.

Persoonlijke afhandeling

Uw klacht behandelen wij persoonlijk en strikt vertrouwelijk. Nicole Baars of Eline Janssen zullen uw klachten, opmerkingen en suggesties zoveel mogelijk in een persoonlijk gesprek met u bespreken. In overleg zoeken we naar een voor u aanvaardbare oplossing. Eventuele klachten en opmerkingen en de afhandeling hiervan registreren we zorgvuldig en we bewaren deze minimaal twee jaar.

Wie behandelt uw klacht? Voordat het trainingstraject van start gaat, bepalen Nicole Baars en Eline Janssen wie van de twee het trainingstraject uitvoert, afhankelijk van de beschikbaarheid en de opgedane werkervaring in de branche van de opdrachtgever. Hebt u een klacht, dan dient u deze in bij degene die de training heeft uitgevoerd. Deze persoon behandelt de klacht. De ander mengt zich in niet het overleg over de klacht met u als opdrachtgever.

Klachten die niet oplosbaar zijn met een persoonlijk gesprek

Is er in een persoonlijk gesprek geen aanvaardbare oplossing voor uw klacht gevonden of leent uw klacht zich volgens u niet voor een persoonlijk gesprek, dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke derde. Advocaat de heer Damir Lacevic (arbeidsrechtadvocaat) van PlasBossinade Advocaten in Groningen (www.plasbossinade.nl) treedt dan op als onafhankelijke derde in het afhandelen van de klacht. De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen. Nicole Baars of Eline Janssen handelen eventuele consequenties van de uitspraak van PlasBossinade Advocaten binnen vier weken af.

Groningen, november 2021